Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC)

OSC cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư để tránh các hành vi không công bằng, không đúng đắn hoặc gian lận, đồng thời thúc đẩy thị trường vốn công bằng, hiệu quả và có tính cạnh tranh cũng như lòng tin dành cho thị trường vốn, để đẩy mạnh quá trình hình thành vốn, và để góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính và giảm rủi ro cho hệ thống.

Cụ thể, OSC nỗ lực bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách đưa ra và thực thi các quy tắc quản lý ngành chứng khoán ở Ontario.

Cơ quan Phụ trách Nhà đầu tư (Investor Office) (www.InvestorOffice.ca) là một bộ phận hoạt động theo quy định trực thuộc OSC.

Cơ quan Phụ trách Nhà đầu tư đưa ra định hướng chiến lược và dẫn dắt các nỗ lực của OSC trong việc thu hút, nâng cao hiểu biết, tiếp cận và nghiên cứu liên quan đến nhà đầu tư. Cơ quan này cũng có chức năng về mặt chính sách, đóng vai trò then chốt trong việc giám sát tổ chức Thanh tra viên cho Các dịch vụ Ngân hàng và Đầu tư (Ombudsman for Banking Services and Investments – OBSI), và có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực phân tích hành vi tại OSC.


Liên hệ với chúng tôi

Quý vị có thể liên hệ với Trung tâm Liên hệ và Giải đáp Thắc mắc (Inquiries and Contact Centre) của Ủy ban Chứng khoán Ontario nếu quý vị có câu hỏi hoặc khiếu nại về một công ty, sản phẩm đầu tư hoặc hành vi của đại diện tài chính của quý vị.

Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của quý vị bằng hơn 200 ngôn ngữ.

Liên hệ với chúng tôi

Địa phương (Toronto)

416-593-8314

Điện thoại miễn phí (Bắc Mỹ)

1-877-785-1555

TTY

1-866-827-1295

Fax (Câu hỏi và khiếu nại)

416-593-8122

E-mail

inquiries@osc.gov.on.ca

Trung tâm Liên hệ và Giải đáp Thắc mắc sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và có thể chuyển đơn khiếu nại hoặc thắc mắc của quý vị đến một bộ phận khác thuộc Ủy ban Chứng khoán Ontario.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

GetSmarterAboutMoney.ca

GetSmarterAboutMoney.ca là trang web của Ủy ban Chứng khoán Ontario chịu trách nhiệm cung cấp thông tin độc lập và không thiên vị cùng các công cụ tài chính để giúp quý vị đưa ra quyết định tốt hơn về tiền bạc của mình.

Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy thông tin cơ bản về đầu tư, các loại tài khoản đầu tư khác nhau có ở Canada và các câu hỏi cần hỏi trước khi quý vị lựa chọn loại hình đầu tư.

GetSmarterAboutMoney.ca cũng có công cụ tính toán, bảng tính và câu hỏi trắc nghiệm để giúp quý vị đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn cho bản thân và gia đình mình.