Quý vị nên có một hình dung rõ ràng về số tiền quý vị đang chi tiêu so với số tiền quý vị đang kiếm được. Nếu quý vị có khoản nợ với lãi suất cao, quý vị nên lập kế hoạch trả nợ trước khi đầu tư.


Lập ngân sách

Lập ngân sách là một trong những thói quen tài chính tốt nhất mà quý vị có thể bắt đầu, ở bất kỳ lứa tuổi nào. Thói quen này sẽ đem đến một bức tranh rõ ràng hơn về cách quý vị quản lý tiền của mình và giúp quý vị đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với mình.

Ngân sách có thể giúp quý vị theo dõi các khoản thu nhập và chi tiêu của mình, trả các hóa đơn đúng hạn và biết được số tiền quý vị cần tiết kiệm để thực hiện được những mục tiêu tài chính của mình.


Tiết kiệm

Việc tiết kiệm giúp quý vị đạt được các mục tiêu ngắn hạn. Đó có thể là những mục tiêu khiêm tốn như tiết kiệm để mua một chiếc điện thoại mới hoặc vé xem buổi hòa nhạc. Hoặc mục tiêu có thể là lập quỹ khẩn cấp để giúp quý vị vượt qua một thời điểm bấp bênh trong tương lai.

Mục tiêu tiết kiệm thường là một số tiền cụ thể mà quý vị biết mình cần tiết kiệm.

Ví dụ: nếu quý vị muốn lập quỹ khẩn cấp tương đương ba tháng chi phí sinh hoạt, quý vị có thể tính toán con số đó dựa trên chi tiêu hàng tháng hiện tại của mình.

Quý vị có thể để dành tiền tiết kiệm hàng tháng hoặc hàng tuần, tùy thuộc vào dòng tiền của quý vị. Cố gắng tạo thói quen tự động bằng cách lập lệnh chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác.

Các cách để tiết kiệm tiền bao gồm:

  • Lập lệnh gửi tiền trực tiếp cùng ngày quý vị nhận tiền lương
  • Lập kế hoạch tiết kiệm cho khoản tiền hoàn thuế
  • Sử dụng các ứng dụng tiết kiệm hoặc các tính năng ‘làm tròn số’ trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến của quý vị
  • Đặt tiền lẻ sau khi thanh toán hóa đơn và tiền xu vào trong lọ vào cuối tuần

Tập thói quen tiết kiệm thực sự rất có giá trị. Ngay cả những số tiền nhỏ cũng sẽ trở thành khoản tiền lớn qua thời gian.

Giữ tiền tiết kiệm của quý vị ở nơi nào đó quý vị có thể tiếp cận nhanh chóng khi cần, nhưng vẫn ở một nơi an toàn, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm. Những tài khoản này sẽ giúp quý vị tăng số tiền mình có thông qua lãi suất kép.

Tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán thường là nơi mọi người giữ những khoản tiền mà họ dự định sẽ sớm tiêu.

Tài khoản tiết kiệm có thể được sử dụng để dành tiền cho những trường hợp khẩn cấp hoặc để dành cho một khoản mua sắm lớn.  Tài khoản thanh toán có thể được sử dụng để chi tiêu hàng ngày hoặc để thanh toán các hóa đơn.  Tài khoản đầu tư có thể được sử dụng cho mục đích đầu tư.

Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể mở tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thanh toán với sự hỗ trợ của cha mẹ hoặc người giám hộ. Quý vị sẽ cần có 2 loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận để mở tài khoản. Để mở tài khoản đầu tư, cha mẹ hoặc ông bà của quý vị sẽ phải mở tài khoản ủy thác cho quý vị.

Có một số loại tổ chức tài chính khác nhau cung cấp các loại tài khoản này:

  • Ngân hàng và công ty tín thác
  • Hiệp hội tín dụng
  • Công ty đầu tư

Kế hoạch đã đăng ký

Để giúp quý vị tiết kiệm, Chính phủ Canada đã thiết lập một số kế hoạch tiết kiệm và đầu tư. Được gọi là “kế hoạch đã đăng ký”, đây là những tài khoản có thể giữ tiền mặt hoặc các khoản đầu tư đủ tiêu chuẩn.

Các tài khoản này có thể được sử dụng như tài khoản đầu tư hoặc tài khoản tiết kiệm. Chúng không nhằm mục đích sử dụng hàng ngày như tài khoản thanh toán.