Dưới đây là một số thông tin để trả lời các câu hỏi tài chính liên quan đến giai đoạn này trong cuộc đời quý vị.


Lập kế hoạch nghỉ hưu

Kế hoạch nghỉ hưu giúp quý vị quyết định loại phong cách sống quý vị muốn có, số tiền quý vị cần tiết kiệm và cách quản lý tiền sau khi quý vị ngừng làm việc. Việc lập kế hoạch nghỉ hưu xoay quanh việc quản lý tiền của quý vị để quý vị có thể tận dụng tối đa những năm hưu trí của mình. Kế hoạch nghỉ hưu của quý vị nên cân bằng giữa nhu cầu, mong muốn và tình hình tài chính thực tế của quý vị.

3 lý do nên có kế hoạch nghỉ hưu

  1. Đặt mục tiêu. Một kế hoạch giúp quý vị đặt ra mục tiêu cho thời gian nghỉ hưu, bao gồm độ tuổi quý vị muốn ngừng làm việc và lối sống của quý vị.

  2. Biết phải tiết kiệm bao nhiêu. Điều này có thể giúp quý vị biết được số tiền quý vị cần tiết kiệm để sống thoải mái khi về hưu.

  3. Chọn đầu tư vào gì. Một kế hoạch có thể định hướng cho quý vị đưa ra những lựa chọn đầu tư dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của quý vị.

Xem những kế hoạch tiết kiệm

Tiết kiệm

Khoản tiền quý vị cần tiết kiệm phụ thuộc vào 3 điều:

Thời điểm quý vị bắt đầu tiết kiệm sẽ tạo ra khác biệt lớn về số tiền quý vị cần để dành. Quý vị bắt đầu khi càng trẻ thì số tiền quý vị phải tiết kiệm càng ít nhờ vào sức mạnh của lãi kép. Sử dụng công cụ tính toán này để xem quý vị có thể tiết kiệm được bao nhiêu.

Quý vị có kế hoạch ở nhà hay đi du lịch vòng quanh thế giới? Số tiền quý vị cần tiết kiệm sẽ phụ thuộc vào cuộc sống mà quý vị định hướng tới khi nghỉ hưu.

Quý vị có thể được hưởng các phúc lợi hưu trí của chính phủ như Kế hoạch Hưu trí Canada (Canada Pension Plan – CPP), Trợ cấp tuổi già (Old Age Security – OAS) và Phụ cấp Đảm bảo Thu nhập (Guaranteed Income Supplement – GIS). Nếu quý vị đủ điều kiện nhận thu nhập từ các chương trình này của chính phủ, quý vị có thể không phải tiết kiệm quá nhiều.

Quý vị có đủ điều kiện được nhận tín thuế dành cho người cao tuổi không?

Là người cao tuổi, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế nhất định. Quý vị cũng có thể khai báo các chi phí như chi phí y tế và chi phí cho người chăm sóc.

Tìm hiểu thêm

Di chúc và lập kế hoạch di sản

Việc lập kế hoạch di sản liên quan đến việc xác định ai là người quý vị muốn trao tài sản của mình và khi nào (khi quý vị còn sống, khi quý vị qua đời, hoặc một thời điểm nào đó sau khi quý vị qua đời).

Kế hoạch di sản của quý vị cũng có thể bao gồm:

  • Các cách để đáp ứng nhu cầu tài chính của các thành viên trong gia đình quý vị nếu quý vị qua đời hoặc không còn khả năng xử lý công việc của mình,

  • Các bước để giảm thiểu những khoản thuế mà quý vị hoặc người thừa kế của quý vị có thể phải trả, và

  • Kế hoạch bán hoặc chuyển nhượng cổ phần quý vị sở hữu trong một doanh nghiệp.

Các tài liệu thường dùng khi lập kế hoạch di sản

Di chúc là nền tảng của kế hoạch di sản, nhưng kế hoạch của quý vị cũng có thể bao gồm:

Tìm hiểu thêm về di chúc và lập kế hoạch di sản

Ngược đãi người cao tuổi về tài chính

Quá trình già đi có thể đi kèm với những thay đổi về sức khỏe, khả năng vận động hoặc nhận thức và có thể ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của một người trong cuộc sống khi về già, đồng thời khiến họ dễ bị lợi dụng và lừa đảo về tài chính.

Điều quan trọng là cần nhận ra rằng những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến những cá nhân khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của họ và ở những mức độ khác nhau một cách đáng kể.

Nếu quý vị tin rằng hoặc nghi ngờ rằng ai đó đang ăn cắp tiền hoặc thao túng quý vị để buộc quý vị phải cho họ tiền, quyền truy cập tài khoản hoặc quyền lực tài chính, thì đây là một số bước quý vị có thể thực hiện để giúp chặn đứng hành vi này:

Đây có thể là một người hàng xóm, thành viên gia đình, nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc một người nào khác trong cộng đồng của quý vị. Họ có thể giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ.

Kiểm tra hồ sơ ngân hàng, đầu tư và lương hưu của quý vị để xác nhận xem có hoạt động đáng ngờ nào không. Quý vị cũng có thể yêu cầu bản sao của các séc đã được đổi thành tiền mặt. Quý vị cũng nên xem lại di chúc, giấy ủy quyền và các thủ tục giấy tờ quan trọng khác của mình. Nếu có điều gì không rõ ràng, hãy nói chuyện trực tiếp với ngân hàng hoặc đại diện tài chính của quý vị.

Có những người có thể giúp quý vị trông chừng những quyền lợi tài chính của quý vị. Những người này bao gồm luật sư hoặc kế toán của quý vị.

Lừa đảo là tội nghiêm trọng và sẽ bị điều tra kỹ lưỡng. Viên chức cảnh sát phụ trách các vấn đề không khẩn cấp có thể hỗ trợ trong việc điều tra hoạt động đáng ngờ và có thể buộc tội những người vi phạm pháp luật.

Liên hệ với Đường dây An toàn cho Người cao tuổi (Seniors Safety Line – SSL): 1-866-299-1011. Hoạt động 24/7, một nguồn trợ giúp miễn phí và bảo mật, cung cấp thông tin và sự hỗ trợ bằng hơn 150 ngôn ngữ.

Bảo vệ để tránh tình trạng bị ngược đãi tài chính

Để hiểu rõ hơn về hành vi ngược đãi người cao tuổi, hãy truy cập Mạng lưới Phòng chống Ngược đãi Người cao tuổi của Canada (Canadian Network for the Prevention of Elder – CNPEA) với các gợi ý và nguồn hỗ trợ dành cho người Canada ở tất cả các tỉnh.

Truy cập www.cnpea.ca để tìm hiểu thêm