Mga produkto ng pamumuhunan

Ang ilan sa mga pinakakaraniwang uri ng pamumuhunan ay kinabibilangan ng mga sumusunod:


Panganib at pagbabalik

Kasama sa panganib ang posibilidad ng aktwal na kita ng isang pamumuhunan na naiiba sa inaasahang pagbabalik nito at ang potensyal na mawala ang ilan o lahat ng pera na iyong pinuhunan.

Pag-iiba-iba [Diversification]

Kung may hawak kang isang sari-saring portpolyo na may iba’t ibang pamumuhunan, mas maliit ang posibilidad na ang lahat ng iyong mga pamumuhunan ay gagana nang masama sa parehong oras.

Ang mga kita na kikitain mo sa mga pamumuhunan na mahusay na gumaganap ay nakakabawi sa mga pagkalugi sa mga hindi mahusay na gumaganap.

Ang isang paraan upang pag-iba-ibahin ang iyong portpolyo ay ang pagkakaroon ng mga halong uring pamumuhunan sa mga iba’t ibang uring bagay na may halaga. Ang mga pamumuhunan na may katulad na panganib at mga katangian ng pagbabalik ay pinagsama ayon sa klase ng propyedad. May tatlong mga pangunahing klase ng propyedad:

Isama ang mga savings account, nakapirming terminong deposito tulad ng mga guaranteed investment certificate (GICs), pera, mga pondo sa money market at mga bono ng pamahalaan at korporasyon na maaaring kuwartahin nang wala pang isang taon.

Isama ang mga bono ng pamahalaan at korporasyon na maaaring kuwartahin sa higit sa isang taon, mga preferred share at iba pang mga instrumento sa utang.

Isama ang mga karaniwang stock, ilang derivatives (mga karapatan, mga warrant, opsyon), mga mapapalitang bono at mga mapapalitang preferred share.

Mga uri ng panganib sa pamumuhunan

Tingnan ang tsart na ito upang makita ang pagpapalitan ng panganib-gantimpala para sa mga iba’t ibang uri ng mga pamumuhunan.

Tsart sa pantulong sa pamumuhunan [Interactive investment chart]

Pagkuha ng payo

Kung hindi ka sigurado kung paano pumili ng mga pamumuhunan na makakatulong sa iyong maabot ang iyong mga layunin sa pananalapi, maaaring gusto mong makipagtulungan sa isang tagapayo.

Ang pagpili ng tamang tagapayo ay depende sa kung anong tulong ang kailangan mo. Kung kailangan mo ng espesyal na payo, maghanap ng tagapayo na may kadalubhasaan sa lugar na iyon.

Makakatulong ang mga tagapayo sa:

  1. Pamumuhunan
  2. Pagpaplano sa pananalapi
  3. Seguro
  4. Pagpapaplano sa buwis
  5. Pagpapaplano sa propyedad

Tanungin ang iyong mga kaibigan at pamilya kung mayroong isang tagapayo na kanilang inirerekomenda. Makipagkita sa ilang potensyal na mga tagapayo. Suriin ang kanilang kategorya ng pagpaparehistro. Pumili ng isa na tiwala kang may karanasan, kadalubhasaan at mga kredensyal upang matulungan kang maabot ang iyong mga layunin sa pananalapi.

Matuto nang higit pa tungkol sa pagkuha ng payo