At gaano man kalaki (o kaliit) ang perang kailangan mo upang mamuhunan, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at mga mapagkukunan ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya.

Kami ay ang Komisyon ng mga Seguridad ng Ontario [Ontario Securities Commission]

Ang Komisyon ng mga Seguridad ng Ontario [Ontario Securities Commission (OSC)] ay nangangasiwa at nagpapatupad ng pagsunod sa mga probisyon ng Batas sa mga Seguridad [Securities Act] (Ontario) at ng Batas ng Kinabukasan ng Kalakal [Commodity Futures Act] (Ontario). Sa partikular, nagtatrabaho kami upang protektahan ang mga mamumuhunan, itaguyod ang patas at episyente na mga merkado ng kapital, itaguyod ang pagbuo ng kapital at mag-ambag sa katatagan ng sistema ng pananalapi at ang pagbawas ng sistematikong panganib sa pamamagitan ng paggawa at pagsubaybay sa pagsunod sa mga patakaran na namamahala sa industriya ng mga seguridad sa Ontario.

Ang mga mapagkukunan at kagamitan na ibinigay sa website na ito ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pananalapi at makakatulong sa iyo nang mas mahusay na maprotektahan ang iyong pera.

Ang impormasyon ay makukuha sa maraming wika at hinihikayat ka naming ibahagi ang website na ito sa mga indibidwal o mga organisasyon na maaaring makinabang o ibahagi ito sa iba.