At gaano man kalaki (o kaliit) ang perang kailangan mo upang mamuhunan, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at mga mapagkukunan ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya.

Kami ay ang Komisyon ng mga Seguridad ng Ontario [Ontario Securities Commission]

Ang Komisyon ng Seguridad ng Ontario [Ontario Securities Commission] ay nagtatrabaho upang:

  • protektahan ang mga mamumuhunan mula sa hindi patas, hindi wasto o mapanlinlang na mga gawi
  • itaguyod ang patas, mahusay at mapagkumpitensyang mga pamilihang kapital, at kumpiyansa sa mga pamilihang kapital
  • itaguyod ang pagbuo ng kapital
  • mag-ambag sa katatagan ng sistema ng pananalapi ng Ontario at ang pagbabawas ng sistematikong panganib.

Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng paggawa at pagpapatupad ng mga panuntunan upang pamahalaan ang industriya ng mga seguridad sa Ontario.

Bilang isang tagapangasiwa, ang OSC ay nangangasiwa at nagpapatupad ng pagsunod sa mga probisyon ng Batas ng ga Seguridad [Securities Act] at Batas ng Kinabukasan ng Kalakal [Commodities Futures Act] ng Ontario.

Ang mga mapagkukunan at kagamitan na ibinigay sa website na ito ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pananalapi at makakatulong sa iyo nang mas mahusay na maprotektahan ang iyong pera.

Ang impormasyon ay makukuha sa maraming wika at hinihikayat ka naming ibahagi ang website na ito sa mga indibidwal o mga organisasyon na maaaring makinabang o ibahagi ito sa iba.