ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ

ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਈਵਰਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (Diversification)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (GICs), ਮੁਦਰਾ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ, ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਆਮ ਸਟਾਕ, ਕੁਝ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (ਰਾਈਟ, ਵਾਰੰਟ, ਔਪਸ਼ੰਜ਼), ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ-ਰਿਵਾਰਡ ਟ੍ਰੇਡ-ਔਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ।

ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਰਟ

ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  1. ਨਿਵੇਸ਼
  2. ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
  3. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
  4. ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
  5. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣੋ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ