ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਬਜਟਿੰਗ

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਬਚਤ ਕਰਨਾ

ਬੱਚਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੱਚਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਚਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
  • ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਐਪਸ ਜਾਂ ‘ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਅੱਪ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
  • ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੇ 2 ਪੀਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨ-ਟਰੱਸਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ
  • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
  • ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਂ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲਾਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। “ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲਾਨ” ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨਕਦ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਧਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੇਖੋ