Wallet with glasses

Beleggen voor uw toekomst in Canada

Er zijn beleggingsmogelijkheden waarmee u geld opzij kunt zetten voor toekomstige behoeften, zoals de aankoop van een woning, de opleiding van uw kinderen of een goed pensioen.

Deze mogelijkheden passen binnen drie belangrijke beleggingscategorieën:

Liquiditeiten

Onder liquide beleggingen vallen spaarrekeningen, spaardeposito’s met een vaste looptijd (GIC’s, garantiecertificaten), valuta, Canada Savings Bonds, geldmarktfondsen en staats- en bedrijfsobligaties met een looptijd van minder dan één jaar.

Vastrentend

Onder vastrentende beleggingen vallen staats- en bedrijfsobligaties met een looptijd van meer dan één jaar, preferente aandelen en andere schuldinstrumenten.

Aandelen

Tot aandelenbeleggingen behoren gewone aandelen, bepaalde derivaten (rechten, warrants, opties), converteerbare obligaties en converteerbare preferente aandelen.

Naast de bovenstaande producten kunnen beleggingsfondsen en exchange-traded funds een veelheid aan beleggingen zoals aandelen en obligaties omvatten. Met dergelijke beleggingen kunt u uw portefeuille spreiden. Afhankelijk van welke effecten deze fondsen aanhouden, kunnen ze binnen een of meerdere beleggingscategorieën vallen.

U kunt uw beleggingen aanhouden op een geregistreerde (‘registered account’) of niet-geregistreerde (‘non-registered account’) rekening. Elke soort rekening is verbonden met bepaalde kenmerken, voorwaarden en beperkingen. Het is belangrijk om goed te onderzoeken welke rekening (of rekeningen) het meest geschikt is (of zijn) voor u en uw gezin.

Registered accounts kunnen belastingvoordelen bieden.
Dit zijn twee soorten registered accounts:

TFSA

Een belastingvrije spaarrekening (Tax-Free Savings Account, TFSA) is een spaarrekening bij de federale overheid waarmee u belastingvrij kunt sparen voor welk doel u maar wilt. Als u geld opneemt van een TFSA betaalt u geen belasting meer, omdat u al belasting hebt betaald over uw inleg.

RRSP

Een geregistreerde pensioenspaarregeling (Registered Retirement Savings Plan, RRSP) is een rekening bij de federale overheid die bedoeld is om u te helpen voor uw pensioen te sparen. Bij RRSP-bijdragen is er sprake van uitstel van belasting. Dit betekent dat u geen belasting betaalt over het deel van uw inkomen dat u inlegt, maar dat u belasting betaalt als u het geld weer opneemt.

exclamation mark 3 types of homes

De aankoop van een woning is een grote investering. En ook de woningmarkt is onderhevig aan prijsschommelingen. In alle gevallen doet u er goed aan om zorgvuldig onderzoek te plegen en alle opties goed tegen elkaar af te wegen voordat u overgaat tot een aankoop.

Ga voor meer informatie over de soorten beleggingsrekeningen in Canada en de beleggingsmogelijkheden naar GetSmarterAboutMoney.ca

Baby carriage, apple, and a book

Sparen voor de opleiding van uw kind

Als u wilt dat uw kind na de high-school in Canada naar een universiteit, hogere beroepsopleiding of leerprogramma gaat, zijn daar verschillende kosten aan verbonden. Het school- of collegegeld is waarschijnlijk de grootste post, maar ook zaken als boeken kunnen in de papieren lopen. En als uw kind op kamers gaat om te gaan studeren, komen daar nog kosten voor huisvesting en eten bij. Een van de manieren om voor deze uitgaven te sparen is door een andere geregistreerde spaarrekening te openen, een Registered Education Savings Plan (RESP).

Een RESP is een speciale spaarrekening waarmee u kunt sparen voor de opleiding van uw kind na de high-school. Uw spaargeld groeit belastingvrij en de beleggingsopbrengsten worden niet belast zolang deze op de rekening staan. Als student heeft uw kind waarschijnlijk geen hoog belastbaar inkomen. Daarom betaalt hij of zij waarschijnlijk geen of zeer weinig belasting als de tijd komt om het geld uit de RESP op te nemen.

U kunt met alle RESP’s sparen voor de opleiding van uw kinderen, maar er zijn verschillende soorten rekeningen. Elk daarvan heeft verschillende kenmerken wat betreft bijvoorbeeld kosten en maandelijks vereiste inleg. Het is belangrijk dat u goed weet wat de regels zijn voordat u een RESP opent.

Er zijn de volgende drie soorten RESP's:

Single person

Individuele spaarregelingen

Individuele regelingen zijn bedoeld om voor de opleiding van één begunstigde te betalen. Iedereen kan een individuele rekening openen en iedereen kan hier aan bijdragen. U kunt zelfs een rekening voor uzelf openen. Bij individuele regelingen is doorgaans geen minimale inleg vereist.

Family

Gezinsspaarregelingen

Bij gezinsregelingen is meer dan één begunstigde mogelijk. De begunstigden moeten familie zijn van de persoon die de rekening opent en u kunt besluiten hoe u het beschikbare geld over de begunstigden verdeelt. Bij gezinsregelingen is doorgaans geen minimale inleg vereist.

Group of people

Groepsspaarregeling

Groepsspaarregelingen verschillen sterk van individuele en gezinsregelingen. Vaak zijn er extra regels over de vereiste maandelijkse inleg, hoe veel en hoe vaak uw kind geld kan opnemen en welke opleidingen in aanmerking komen. Groepsregelingen worden verkocht door zogenoemde scholarship plan dealers (verkopers van studiefinancieringsprogramma’s) die moeten zijn geregistreerd bij de toezichthouder voor de effectenhandel in de provincies en territoria waar zij beleggingen aan het publiek verkopen. Als u een regeling van een scholarship plan dealer hebt gekocht, kunt u dat binnen 60 dagen zonder boete weer annuleren.

exclamation mark

Wist u dat...?

Als u een RESP hebt, biedt de Canadese overheid nog aanvullende spaarincentives, tot een bepaalde grens. Het bedrag dat u krijgt, hangt af van uw jaarlijkse inleg en het jaarlijkse gezinsinkomen.

U kunt ook andere soorten rekeningen gebruiken om voor de opleiding van uw kind te sparen, zoals een TFSA, een trust of een niet-geregistreerde rekening. Elke soort rekening, inclusief RESP’s, heeft zijn eigen kenmerken en beperkingen. Kijk zorgvuldig naar alle opties en de verschillende soorten rekeningen en beleggingen zodat u het beste besluit voor u en uw gezin kunt nemen.

Ga voor meer informatie over RESP’s en de vragen die u moet stellen als u een RESP-aanbieder kiest naar

GetSmarterAboutMoney.ca

exclamation mark

Spaarregelingen die zijn geregistreerd bij de federale overheid (bijvoorbeeld: Tax Free Savings Accounts, Registered Retirement Savings Plans en Registered Education Savings Plans) vallen onder het toezicht van de Canada Revenue Agency, de Canadese belastingdienst. Op de website van de Canada Revenue Agency vindt u de nieuwste informatie en regels omtrent deze regelingen.

Magnifying glass over eye

Leer beleggingsfraude herkennen

Er is een gezegde dat als iets te mooi is om waar te zijn, het waarschijnlijk ook niet waar is. Frauduleuze beleggingen en de mensen die deze proberen te verkopen, kunnen vaak heel overtuigend overkomen. Het is dus belangrijk te weten hoe u veel voorkomend bedrog kunt herkennen en waar u dit tegenkomt.

Een van de manieren waarop een oplichter contact met u kan zoeken, is via een groep of een maatschappelijke organisatie waar u toe behoort. Oplichters gebruiken de religieuze gemeenschap of culturele identiteit van hun doelwit om het vertrouwen te winnen. De oplichter doet vaak vrijwilligerswerk in de gemeenschap, gaat naar dezelfde evenementen als de rest van de groep en is vaak zelf afkomstig uit dezelfde gemeenschap. Het kan zijn dat zij al langer in Canada zijn en zichzelf voorstellen als iemand waar potentiële slachtoffers vertrouwen in kunnen hebben en die ze kan helpen in de onbekende Canadese financiële wereld. Zodra zij een sterke relatie hebben opgebouwd, overtuigen zij mensen om in hun model te beleggen. Dit wordt affiniteitsfraude genoemd.

Slachtoffers kunnen een groot deel en misschien al hun spaargeld kwijtraken aan fraude. Veel mensen doen geen aangifte omdat zij zich schamen of bang zijn wat hun vrienden en familie zullen zeggen. Soms proberen zij ook om de problemen binnen de groep zelf op te lossen, waardoor vaak anderen op dezelfde manier worden bedrogen.

Oplichters doen er vaak alles aan om u van uw zuurverdiende geld af te helpen. Als u weet waar u op moet letten, wordt u minder snel slachtoffer van beleggingsfraude.

Veel voorkomende tekenen van beleggingsfraude

Rainbow

Hoge rendementen met weinig of geen risico

Over het algemeen geldt, hoe hoger het potentiële rendement van een belegging, hoe hoger het risico ervan. Dit heet de risico-rendementsverhouding. Als iemand u een belegging belooft met hoge rendementen en weinig of geen risico, dan is het goed mogelijk dat de aangeboden belegging op bedrog neerkomt.

Hourglass

Druk om te kopen

Oplichters zetten hun slachtoffers vaak onder druk om snel te kopen. Dan kunnen zij uw geld incasseren en snel weer op weg naar hun volgende slachtoffer. Het beleggen van uw geld is een serieus besluit en u moet hier de nodige tijd en aandacht aan besteden. Wees zeer voorzichtig als u gevraagd wordt om meteen een besluit te nemen of een voorstel krijgt dat maar heel kort geldig is. Oplichters willen niet dat u de tijd krijgt om er achter te komen wat hun echte bedoelingen zijn.

List

Ongeregistreerde verkopers of adviseurs

Controleer voordat u belegt de registratie van de persoon die u de belegging aanbiedt. Over het algemeen moet iedereen die effecten verkoopt of beleggingsadvies verstrekt geregistreerd zijn bij zijn provinciale toezichthouder op de effectenhandel. Als de persoon die u de belegging probeert te verkopen niet is geregistreerd in Canada, moet u zich afvragen of hij überhaupt wel beleggingen mag verkopen.

Meer weten over het controleren van een registratie

(Uitsluitend in het Engels/Frans)

exclamation mark

Misschien aarzelt u om fraude te melden, maar bedenk goed dat iedereen het slachtoffer kan worden van beleggingsfraude. Als u vermoedt dat u bent benaderd door een oplichter of dat u het slachtoffer van fraude bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Voorkomen van beleggingsfraude

Chat bubble with a tie

Vraag om een second opinion

Wees sceptisch met ongevraagde beleggingskansen die u via de telefoon, online of door kennissen worden aangeboden. Bel met ons voordat u belegt, of vraag de mening van iemand waarvan u hebt gecontroleerd dat dit een geregistreerde adviseur is. U kunt ook contact opnemen met een advocaat of een accountant.

Clock

Neem alle tijd

Wees achterdochtig bij tijdelijke aanbiedingen en verkopers die u onder druk zetten. Als het een eerlijke belegging is, hoeft u niet meteen te beslissen. Neem de tijd die u nodig hebt om een weloverwogen besluit te nemen.

Computer

Onderzoek de belegging

Voor u belegt, moet u weten hoe de belegging werkt en welke risico’s en kosten eraan zijn verbonden. Wees niet bang om vragen te stellen. Zorg ervoor dat de belegging past bij uw financiële doelstellingen en behoeften.

Group of faces, one wearing a mask to look like the others

Controleer voordat u belegt

Een van de beste manieren om beleggingsfraude te voorkomen is te controleren of iemand die u een belegging of beleggingsadvies aanbiedt gerechtigd is om dit te doen. Over het algemeen moet iemand die effecten verkoopt of beleggingsadvies aanbiedt geregistreerd zijn bij de toezichthouder op de effectenhandel in de provincies en territoria waar hij deze beleggingen verkoopt.

Waarom is registratie belangrijk?

Registratie draagt bij aan de bescherming van beleggers omdat toezichthouders zoals de Ontario Securities Commission uitsluitend personen of bedrijven registreren die gekwalificeerd zijn om beleggingen te verkopen of adviesdiensten aan te bieden aan het publiek.

Het controleren van de registratie is heel gemakkelijk. Zoek met de National Registration Search-tool naar de registratiestatus en raadpleeg de disciplinaire achtergrond van iedere persoon of onderneming in de beleggingsbranche.

Ontario Securities Commission logo

Ontario Securities Commission

De Ontario Securities Commission (OSC) is een toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de kapitaalmarkten in Ontario. De OSC beschermt beleggers tegen oneerlijke, ongepaste of frauduleuze praktijken en bevordert eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten en het vertrouwen in de kapitaalmarkten.

Personen en bedrijven die in Ontario in effecten handelen en adviesdiensten leveren aan beleggers, moeten voldoen aan de regels die hiervoor in Ontario gelden. De OSC kan maatregelen nemen tegen diegenen die niet voldoen aan de regels.

Het Investor Office (www.InvestorOffice.ca) maakt deel uit van de OSC. Het Investor Office bepaalt de strategische richting en leidt de inspanningen van de OSC wat betreft betrokkenheid, voorlichting, hulpverlening en onderzoek voor beleggers. Het Office vertegenwoordigt beleggers ook als het gaat over het maken van beleid en de uitvoering ervan.

Lees meer over de
Ontario Securities Commission

(Uitsluitend in het Engels/Frans)

GetSmarterAboutMoney Owl icon

GetSmarterAboutMoney.ca

GetSmarterAboutMoney.ca is een website van de Ontario Securities Commission die onafhankelijke en neutrale informatie biedt, evenals financiële tools om u te helpen betere besluiten te nemen over uw geld.

Hier vindt u basisinformatie over beleggen, zoals de verschillende rollen die organisaties en professionals spelen op de Canadese markten, de verschillende soorten beleggingsrekeningen die in Canada beschikbaar zijn en de vragen die u moet stellen voordat u een belegging kiest.

GetSmarterAboutMoney.ca heeft ook rekentools, werkbladen en quizzen om u te helpen weloverwogen beleggingsbesluiten te nemen voor u en uw gezin.

Meer lezen

(Uitsluitend in het Engels/Frans)

Hands holding up the letter 'i'

Vragen- en contactcentrum

Als u een vraag of een klacht hebt over een bedrijf, een beleggingsproduct of de acties van uw adviseur, kunt u contact opnemen met het vragen- en contactcentrum van de Ontario Securities Commission.

Het team kan uw vragen in meer dan 200 talen beantwoorden.

Het centrum beantwoordt uw vragen en kan uw klacht of vraag doorsturen naar een andere afdeling van de Ontario Securities Commission.

Stel een vraag

Phone

Lokaal (Toronto)

416-593-8314

(optie 0)

Map of North America

Gratis (Noord-Amerika)

1-877-785-1555

(optie 0)

Ear

TTY (voor doven en slechthorenden)

1-866-827-1295

Piece of paper

Fax

416-593-8122

(vragen en klachten)