Και ανεξάρτητα από το πόσα (πολλά ή λίγα) χρήματα έχετε να επενδύσετε, η γνώση των σωστών πληροφοριών και πόρων μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε καλύτερες αποφάσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Είμαστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο έχει ως στόχο να:

  • προστατεύει τους επενδυτές από αθέμιτες, ακατάλληλες ή δόλιες πρακτικές
  • ενθαρρύνει την ύπαρξη δίκαιων, αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών κεφαλαιαγορών και εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές
  • ενισχύει το σχηματισμό κεφαλαίου
  • συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Οντάριο και τη μείωση του συστημικού κινδύνου.

Αυτό το κάνουμε θεσπίζοντας και επιβάλλοντας κανόνες που διέπουν τη βιομηχανία κινητών αξιών στο Οντάριο.

Ως ρυθμιστικός φορέας, το OSC διαχειρίζεται και επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου περί κινητών αξιών του Οντάριο και του νόμου περί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών εμπορευμάτων.

Οι πόροι και τα εργαλεία που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε πιο ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις και να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε καλύτερα τα χρήματά σας.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες και σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε αυτόν τον ιστότοπο με άτομα ή οργανισμούς που ενδέχεται να ωφεληθούν ή να τον μοιραστούν με άλλους.