و مهم نیست که چقدر زیاد (یا کم) پول برای سرمایه‌گذاری دارید، داشتن اطلاعات و منابع مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری برای خود و خانواده‌تان بگیرید.

ما کمیسیون اوراق بهادار انتاریو هستیم

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) مسئول اجرا و نظارت بر تطابق با مفاد قانون اوراق بهادار (انتاریو) و قانون معاملات آتی بورس کالا (انتاریو) است. فعالیت ما بطور خاص بر محافظت از سرمایه‌گذاران، برقراری فضای عادلانه و کارآمد در بازار سرمایه و تشویق به شکل‌گیری سرمایه و کمک به پایداری نظام مالی و کاستن از ریسک سیستماتیک با اجرا و نظارت بر تطابق با قوانین حاکم بر بازار اوراق بهادار در اونتاریو متمرکز است.

منابع و ابزارهای ارائه شده در این وب‌سایت می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرید و همچنین به شما کمک می‌کند تا به شیوه‌ای بهتر از پول خود محافظت کنید.

اطلاعات به چندین زبان موجود است و ما شما را تشویق می‌کنیم تا این وب سایت را با افراد یا سازمان‌هایی به اشتراک بگذارید که می‌توانند از آن بهره ببرند یا ممکن است آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.