Nieważne, jak dużo (lub mało) pieniędzy masz do zainwestowania, dzięki odpowiednim informacjom i materiałom możesz podjąć lepsze decyzje dla ciebie i twojej rodziny.

Nasza instytucja to Komisja papierów wartościowych prowincji Ontario (Ontario Securities Commission)

Komisja papierów wartościowych prowincji Ontario (Ontario Securities Commission, OSC) administruje i egzekwuje przestrzeganie przepisów Ustawy o papierach wartościowych i Ustawy o kontraktach terminowych typu futures w prowincji Ontario. W szczególności zajmujemy się ochroną inwestorów, dbaniem o przestrzeganie zasad uczciwości i wydajności na rynkach kapitałowych oraz umacnianiem stabilności systemu finansowego i ograniczaniem ryzyka systemowego poprzez wprowadzanie i monitorowanie zgodności z przepisami regulującymi branżę papierów wartościowych w prowincji Ontario.

Materiały i narzędzia udostępnione na tej stronie internetowej mogą ci pomóc podejmować bardziej świadome decyzje finansowe i lepiej chronić własne pieniądze.

Informacje te dostępne są w wielu językach i zachęcamy cię do pokazania tej strony internetowej osobom lub organizacjom, którym może ona przynieść pożytek lub które mogą ją pokazać innym.