Nieważne, jak dużo (lub mało) pieniędzy masz do zainwestowania, dzięki odpowiednim informacjom i materiałom możesz podjąć lepsze decyzje dla ciebie i twojej rodziny.

Nasza instytucja to Komisja papierów wartościowych prowincji Ontario (Ontario Securities Commission)

Cele Komisji Papierów Wartościowych prowincji Ontario (Ontario Securities Commission) to:

  • ochrona inwestorów przed nieuczciwymi, nieodpowiednimi i oszukańczymi praktykami
  • wspieranie działania uczciwych, skutecznych i konkurencyjnych rynków kapitałowych oraz budowanie zaufania do nich
  • wspieranie pozyskiwania kapitału
  • przyczynianie się do wzmacniania stabilności systemu finansowego prowincji Ontario i obniżanie ryzyka systemowego.

Cele te realizujemy poprzez wprowadzanie i egzekwowanie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w prowincji Ontario.

OSC jako organ regulacyjny nadzoruje i egzekwuje zgodność z przepisami obowiązujących w prowincji Ontario ustaw o obrocie papierami wartościowym (Securities Act) i o towarowych transakcjach terminowych (Commodities Futures Act).

Materiały i narzędzia udostępnione na tej stronie internetowej mogą ci pomóc podejmować bardziej świadome decyzje finansowe i lepiej chronić własne pieniądze.

Informacje te dostępne są w wielu językach i zachęcamy cię do pokazania tej strony internetowej osobom lub organizacjom, którym może ona przynieść pożytek lub które mogą ją pokazać innym.