Ontario Securities Commission logo

Jesteśmy Ontario Securities Commission (OSC) (Komisją ds. Papierów Wartościowych w Ontario)

Ontario Securities Commission (OSC) jest odpowiedzialna za regulację rynków kapitałowych w Ontario.

OSC administruje i egzekwuje przestrzeganie przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych oraz Ustawy o Towarowych Kontraktach Terminowych typu Futures w prowincji Ontario. Naszym zadaniem jest ochrona inwestorów, wspieranie przestrzegania zasad uczciwości i wydajności na rynkach oraz umacnianie stabilności systemu finansowego poprzez wprowadzanie i monitorowanie zgodności z przepisami regulującymi branżę papierów wartościowych w prowincji Ontario.

Urząd Inwestora (www.InvestorOffice.ca) jest działem regulacyjnym OSC. Wyznacza on strategie oraz kieruje wysiłkami OSC w zakresie zaangażowania inwestorów, edukacji, wsparcia i badań.

Urząd pełni także funkcję polityczną, sprawuje nadzór nad Ombudsman for Banking Services and Investments (Rzecznikem Praw Obywatelskich ds. Usług Bankowych i Inwestycji) (OBSI), monitoruje działania OSC i dąży do poprawy doświadczeń inwestorów.

Centrum ds. Kontaktu i Zapytań

W razie pytań lub skarg odnośnie firmy, produktu inwestycyjnego lub pracy przedstawiciela finansowego, prosimy o kontakt z Centrum Kontaktowym Ontario Securities Commission

Pracownicy Centrum odpowiedzą na pytania w ponad 200 językach.

Centrum ds. Kontaktu i Zapytań odpowie na wszystkie Państwa pytania oraz skieruje Państwa skargę lub zapytanie do innego oddziału Ontario Securities Commission.

lornetki ze znakiem wyboru

Sprawdź nas, zanim zaczniesz inwestować

Jednym z najlepszych sposobów, aby uniknąć oszustw inwestycyjnych jest sprawdzenie, czy każda osoba oferująca inwestycję lub doradztwo inwestycyjne jest zarejestrowana.

Osoby sprzedające papiery wartościowe lub oferujące porady inwestycyjne powinny być zarejestrowane w organie nadzoru papierów wartościowych w prowincjach i na terytoriach, w których oferują swoje usługi.

Rejestracja to sposób na ochronę inwestorów, ponieważ organy ds. nadzoru inwestycji, takie jak Ontario Securities Commission (Komisja ds. Papierów Wartościowych w Ontario), rejestrują tylko osoby fizyczne lub firmy, które są uprawnione do sprzedaży inwestycji lub oferują porady publiczne.

W przypadku wykrycia, że osoba fizyczna lub firma oferująca Państwu inwestycję lub doradztwo jest niezarejestrowana w organie nadzoru papierów wartościowych, albo też oferuje Państwu usługi, do których jest nieuprawniona, prosimy o kontakt z lokalnym organem nadzoru ds. papierów wartościowych. W prowincji Ontario należy skontaktować się z Ontario Securities Commission.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać zarejestrowanym?

Wiedza

Osoby fizyczne powinny spełniać określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia, aby zostać zarejestrowanymi w organie nadzoru. Wymagania te zależą od kategorii rejestracji, o którą wnioskuje osoba. Każda kategoria ma inne wymagania i zezwala na podejmowanie różnych działań.

Uczciwość

Firmy i osoby fizyczne powinny działać uczciwie oraz w dobrej wierze, szczególnie w kontaktach z klientami. Osoby fizyczne podlegają kontroli odnośnie ich przeszłości i kontroli policyjnej, a firmy i wszystkie zarejestrowane osoby fizyczne są zobowiązane do corocznego odnawiania rejestracji.

Wypłacalność

Firmy muszą utrzymać wypłacalność, spełniając wymogi kapitałowe i ubezpieczeniowe wymagane do codziennego wykonywania swoich zobowiązań. Rejestracja również nie gwarantuje zarabiania pieniędzy ani utraty pieniędzy.

Sprawdzenie rejestracji jest szybkie i łatwe do zrobienia. Skorzystaj z narzędzia National Registration Search (Wyszukiwanie rejestracji krajowej), aby sprawdzić status rejestracji i przejrzeć historię dyscypliny każdej osoby lub firmy w branży inwestycyjnej.

Sprawdź, czy dana firma lub osoba fizyczna jest zarejestrowana w organie nadzoru

Rejestracja nie stanowi gwarancji zarobienia ani utraty pieniędzy.

Inwestycje w Twoją przyszłość na terenie Kanady

Istnieje wiele możliwości inwestycyjnych, dzięki którym odłożysz pieniądze na przyszłe potrzeby, takie jak zakup domu, oszczędzanie na edukację dzieci lub na emeryturę.

Inwestycje można podzielić na trzy główne klasy odnośnie ich aktywów

Gotówka i odpowiedniki gotówki

Inwestycje gotówkowe obejmują rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, takie jak gwarantowane certyfikaty inwestycyjne (GIC), waluty, fundusze rynku pieniężnego oraz obligacje rządowe i korporacyjne z terminem zapadalności do 90 dni.

Stały dochód

Inwestycje o stałym dochodzie obejmują akcje rządowe i korporacyjne, akcje uprzywilejowane i inne instrumenty dłużne.

Akcje

Inwestycje kapitałowe obejmują akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i niektóre instrumenty pochodne (prawa, warranty, opcje).

Można trzymać swoje inwestycje na koncie zarejestrowanym lub niezarejestrowanym. Każdy typ konta ma własne funkcje, wymagania kwalifikacyjne i ograniczenia. Należy sprawdzić, które konto (lub konta) najlepiej odpowiadają potrzebom Twoim i Twojej rodziny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów kont inwestycyjnych dostępnych w Kanadzie oraz opcji inwestycyjnych, prosimy odwiedzić stronę GetSmarterAboutMoney.ca

Zegar ze strzałkami

Planowanie i zarządzanie

Rozpoczynając planowanie finansowe należy wziąć pod uwagę oszczędzanie swoich środków finansowych oraz zarządzanie długiem.

Zazwyczaj środki, które mają zostać wkrótce wydane, lokowane są na kontach oszczędnościowych i czekowych. Niemal każdy może założyć swoje konto, nie trzeba być nigdzie zatrudnionym ani posiadać choćby minimalnej kwoty pieniędzy.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą otworzyć konto przy pomocy rodziców lub opiekunów. W tym celu należy okazać dwa ważne dokumenty tożsamości.

Rodzaje kont

Czek

Konto czekowe

Jest to konto wykorzystywane do bieżących wydatków oraz opłaty rachunków.

Świnka skarbonka

Konto oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe umożliwiają oszczędzanie na cele krótkoterminowe albo szybkie uzyskanie gotówki na sytuacje niespodziewane. Można z nich szybko wypłacić pieniądze, a oprocentowanie za ich posiadanie jest nieco wyższe niż w przypadku kont czekowych.

Budynek banku

Konta inwestycyjne

Są to konta wykorzystywane do celów inwestycyjnych – w celu oszczędzania i zarabiania pieniędzy.

Większość instytucji finansowych oferuje wiele różnych rodzajów kont.

Sejf

Banki i fundusze powiernicze

Banknot wychodzi z otworu dyspensera

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Budynek oficjalny

Przedsiębiorstwa inwestycyjne

exclamation mark

Wpłaty na kontach czekowych i oszczędnościowych są chronione przed utratą środków w przypadku bankructwa instytucji finansowej, do ustalonych kwot granicznych, przez Canada Deposit Insurance Corporation (Kanadyjską Korporację Ubezpieczeń Wpłat) (CDIC) lub regionalną korporację ubezpieczeniową. Podobny zakres ubezpieczenia oferuje również Canadian Investor Protection Fund (Kanadyjski Fundusz Ochrony Inwestorów) (CIPF) dla rachunku inwestycyjnego użytkownika, jeśli jego instytucja finansowa jest członkiem Investment Industry Regulatory Organization of Canada (kanadyjskiej Organizacji Regulacyjnej ds. Przemysłu Inwestycyjnego) (IIROC). Wpłaty te nie są jednak chronione przed utratą środków osobistych, firmowych ani inwestycyjnych.

Skarbonka przed listą kontrolną

Programy oszczędnościowe

Aby pomóc Ci w oszczędzaniu lub inwestowaniu na przyszłość, rząd Kanady stworzył kilka programów oszczędnościowo-inwestycyjnych, które oferują korzyści podatkowe.

RRSP

Registered Retirement Savings Plan (RRSP), czyli Zarejestrowany Emerytalny Program Oszczędnościowy, ma na celu pomóc w oszczędzaniu środków na emeryturę. Składki RRSP są płacone w dolarach przed opodatkowaniem, co oznacza, że nie płaci się podatku od dochodu wykorzystywanego na składki, ale podatek od wypłat. Kwota, którą można wpłacać do RRSP zależy od osiąganego dochodu, a jej wysokość jest ograniczona.

5 powodów, dla których należy założyć RRSP

Znak procentu ze znakiem minus

Składki można odliczyć od podatku

Swoje składki RRSP można odliczyć w zeznaniu podatkowym. Na przykład, będąc w najwyższej grupie podatkowej w prowincji Ontario, każde wniesione 1000 CAD zmniejsza zapłacony podatek o około 535 CAD

Rosnąca roślina

Oszczędności rosną bez podatku

Posiadacz nie płaci żadnego podatku od zysków z inwestycji, dopóki pozostają one w jego RRSP, dzięki czemu oszczędności rosną w szybszym tempie

Kalendarz

Można przekształcić RRSP, aby otrzymywać regularne płatności po przejściu na emeryturę

Można przekształcić swoje konto oszczędnościowe RRSP bezpłatnie w RRIF lub konto rentowe po przejściu na emeryturę. Posiadacz zapłaci jedynie podatek od regularnych płatności otrzymywanych corocznie – ale jeśli będzie w niższej grupie podatkowej na emeryturze, zapłaci niższy podatek w porównaniu do okresu, kiedy pozostawał zatrudniony. Wymagana data przejścia to 31 grudnia w roku, w którym posiadacz ukończy 71 lat.

Dwie obrączki ślubne

RRSP dla współmałżonka może zmniejszyć łączne obciążenie podatkowe

Jeśli posiadacz ma wyższe zarobki niż jego współmałżonek może pomóc w gromadzeniu ich oszczędności zwolnionych z podatku wnosząc wkład w RRSP współmałżonka. Dochód z tytułu przejścia na emeryturę zostanie następnie podzielony równo pomiędzy posiadacza i jego współmałżonka, co może zmniejszyć całkowitą kwotę płaconego podatku.

Dom ze stosem książek

Możesz dokonać wypłaty z RRSP, aby kupić swój pierwszy dom lub opłacić swoją edukację

Możesz wziąć do 35 000 $ na zaliczkę na pierwszy dom lub do 20 000 $ na pokrycie kosztów edukacji dla siebie lub współmałżonka. Nie zapłacisz żadnych podatków od tych wypłat, o ile zwrócisz pieniądze w określonych okresach.

exclamation mark

Kalkulator oszczędności RRSP

Skorzystaj z kalkulatora oszczędności RRSP, by dowiedzieć się ile Twój RRSP będzie wart na Twojej emeryturze.

Skorzystaj z kalkulatora

RESP

Registered Education Savings Plan (RESP) (Zarejestrowany Program Oszczędnościowy do celów edukacyjnych) to dedykowany plan oszczędnościowy, który pomaga gromadzić oszczędności przeznaczone na edukację dziecka po ukończeniu przez niego szkoły średniej. W przypadku posiadania RESP dla dziecka, rząd Kanady zapewni dodatkowe zachęty do oszczędzania, oferując granty edukacyjne do określonej kwoty, aby pomóc posiadaczowi zgromadzić oszczędności na edukację dziecka. Otrzymana kwota zależy od rocznych składek i dochodów z gospodarstwa domowego.

Istnieją 3 rodzaje planów RESP:

Indywidualny

Indywidualny plan przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji jednego beneficjenta. Każdy może założyć indywidualny plan i każdy może wpłacać na niego składki. Można nawet założyć taki plan dla samego siebie. Zwykle nie trzeba wpłacać składki minimalnej. Jeśli beneficjent nie będzie kontynuować nauki po ukończeniu szkoły średniej, można wyznaczyć innego beneficjenta.


Składki

Posiadacz planu może zdecydować, kiedy i ile pieniędzy chce wpłacić na swoje konto. Maksymalna kwota dożywotniej składki wynosi 50 000 CAD dla jednego beneficjenta.

Rodzinny

Plan rodzinny może obejmować więcej niż jednego beneficjenta. Jednak każdy beneficjent powinien być spokrewniony z osobą zakładającą ten plan (na przykład mogą to być jego dzieci, wnuki, bracia lub siostry) i powinny być to osoby w wieku do 21 lat w momencie objęcia ich tym planem.


Składki

Po założeniu planu, jego posiadacz zwykle nie musi wpłacać składki minimalnej. Może też zdecydować, kiedy wpłacać na niego środki oraz w jakiej wysokości. Kwota dożywotniej składki maksymalnej wynosi 50 000 CAD dla każdego beneficjenta.

Grupowy

Plany grupowe działają nieco inaczej niż plany indywidualne i grupowe, i każdy z nich ma własne zasady. Opłaty za ich posiadanie są zwykle wyższe, a ich zasady są bardziej restrykcyjne. Dziecko objęte planem nie musi być spokrewnione z posiadaczem tego planu. Przy zakładaniu planu jego posiadacz powinien wnieść składkę minimalną.


Składki

Posiadacz wpłaca pieniądze do RESP zgodnie z ustalonym harmonogramem, do wysokości dożywotniego wkładu w wysokości 50 000 CAD dla jednego beneficjenta.


Wpłacane pieniądze są sumowane ze składkami innych inwestorów.


Wszystkie decyzje inwestycyjne są podejmowane za Ciebie.

exclamation mark

Czy wiesz, że….

Masz 60 dni po podpisaniu umowy na anulowanie planów przekazanych przez sprzedawców planów stypendialnych i nie poniesiesz za to kary?

TFSA

Tax-Free Savings Account (TFSA), czyli Wolne od Podatku Konto Oszczędnościowe to konto oszczędnościowe umożliwiające oszczędzanie na dowolny cel bez płacenia podatku.

4 powody założenia konta TFSA

Ręka trzyma gotówkę

Jeśli wpłacasz już coroczne pełne składki na RRSP

Po przejściu na emeryturę możesz czerpać dochód z TFSA bez płacenia podatku. Dzięki temu można opóźnić pobranie gotówki z RRSP i zapłacenie podatków od tych wypłat.

Ręka trzyma worek pieniędzy

Spodziewasz się wyższej stawki podatku dochodowego po wyjęciu środków z TFSA

Środki wpłacane do TFSA, zostały już opodatkowane. Jeśli więc krańcowa stawka podatkowa będzie wyższa po wyjęciu środków, posiadacz zapłaci niższe podatki. Odwrotnie jest w przypadku oszczędzania w RRSP. Wyższa stawka podatkowa z czasem zwiększy kwotę podatku po wycofaniu oszczędności z RRSP.

Zegar i moneta, obracają się

Potrzebujesz elastycznego planu oszczędnościowego

Można przenieść każdą niewykorzystaną składkę jako wkład w TFSA na przyszłe lata. A w przypadku wyjęcia swoich oszczędności TFSA, można z powrotem włożyć na konto całą kwotę wypłaty w późniejszym terminie i nadal gromadzić maksymalne oszczędności co roku.

Stos banknotów dolarowych

Pragniesz obniżenia podatku z inwestycji

Można użyć TFSA do ochrony inwestycji, które w innym przypadku byłyby opodatkowane według najwyższej stawki podatkowej dlatego, że nie płaci się podatku od środków zarobionych w TFSA.

Przykłady: przychody z odsetek lub dywidendy zagraniczne. Posiadacz planu może uzyskać profesjonalną poradę odnośnie wykorzystania TFSA w ramach efektywnego planowania podatkowego.

TFSA i RRSP-porównanie

Zarówno TFSA, jak i RRSP oferują korzyści podatkowe, które pomogą ich posiadaczom osiągnąć cele oszczędnościowe. Jeśli mogą sobie oni na to pozwolić, zaleca się wpłatę maksymalnych składek na oba plany.

Jeśli jednak posiadacz musi wybrać jeden z nich, powinien wiedzieć, czym się one różnią, aby następnie móc wybrać jeden z nich na podstawie własnej sytuacji finansowej i podatkowej.


6 głównych różnic pomiędzy TFSA i RRSP

1

RRSP przeznaczony jest na odkładanie oszczędności emerytalnych zaś TFSA służy do każdego celu oszczędnościowego.

2

Składki na RRSP podlegają odliczeniu od podatku w przeciwieństwie do składek na TFSA. Dzięki RRSP można odliczyć swój wkład od dochodu zgłaszanego w zeznaniu podatkowym, zaś w TFSA nie można tego odliczać w zeznaniu podatkowym.

3

Posiadacz RRSP płaci podatek od wypłat, ze względu na wpłacanie składek w dolarach przed opodatkowaniem. Wypłaty TFSA są wolne od podatku, ze względu na płacenie składek w dolarach po opodatkowaniu.

4

Aby wpłacać składki do RRSP, jego posiadacz powinien posiadać zarobiony dochód, co nie jest potrzebne w przypadku TFSA.

5

Ostatnim rokiem, w którym możesz wpłacać składki na RRSP, jest ten, w którym ukończyłeś 71 lat. Do końca tego samego roku musisz zamknąć RRSP. Masz możliwość przekształcenia go w RRIF.

6

W przypadku obu planów posiadacz może wyznaczyć współmałżonka jako beneficjenta na którego zostaną przekazane środki po śmierci posiadacza konta. Jednak w przypadku RRSP, po śmierci współmałżonka środki pozostałe na koncie zostaną opodatkowane, dlatego też dzieci posiadacza, które je odziedziczą otrzymają je po opodatkowaniu. W przypadku TFSA, podatkiem zostanie objęty jedynie wzrost wartości środków na koncie od daty śmierci posiadacza w roku przekazania środków na rzecz dzieci posiadacza. Jeśli przekazana kwota nie będzie wyższa od wartości środków na koncie TFSA w momencie śmierci posiadacza konta, to nie zostanie ona opodatkowana.

RRIF

Registered Retirement Income Fund (RRIF) (Zarejestrowany Fundusz Dochodów Emerytalnych) to plan, który przechowuje oszczędności emerytalne i zapewnia dochód po przejściu na emeryturę. Działa odwrotnie do RRSP ponieważ wypłaca się z niego środki zamiast oszczędzać.

Istnieją ograniczenia dotyczące tego, ile można wypłacić każdego roku.

Można otworzyć RRIF, przesyłając oszczędności z konta emerytalnego, takiego jak RRSP.

exclamation mark

Opłaty

Nie ma opłaty w przypadku zakładania większości RRIF, ale można zapłacić inne opłaty po otwarciu planu, takie jak roczna opłata administracyjna lub powiernicza, opłaty inwestycyjne i opłaty za wprowadzanie zmian w RRIF.

Co wyróżnia RRIF w 6 punktach

1

Po założeniu RRIF, nie można już wpłacać na niego składek, ale można posiadać więcej niż jedno konto RRIF.

2

Można założyć RRIF poprzez przelanie środków z RRSP. Przelewy z innych zarejestrowanych planów, takich jak emerytalny czy DPSP są możliwe pod pewnymi warunkami

3

Posiadacz może wybrać rodzaje inwestycji, jakie chce trzymać na koncie, spośród GIC, funduszy wspólnego inwestowania, ETF, funduszy wydzielonych, akcji i obligacji.

4

W przypadku pozostania środków na koncie RRIF w chwili śmierci jego posiadacza, zostaną one przekazane wskazanym przez niego beneficjentom lub jego mieniu.

5

Corocznie należy wypłacić minimalną kwotę z RRIF. Jej wysokość będzie rosnąć w miarę upływu lat posiadacza konta. Nie ma maksymalnej kwoty wypłaty.

6

Konto można założyć w każdej chwili, ale nie później niż po ukończeniu 71 roku życia.

exclamation mark

Wypłata środków z RRIF

W roku otwarcia RRIF należy rozpocząć wypłatę środków. Rząd federalny określił minimalną kwotę, jaką należy wypłacić z RRIF każdego roku, która oparta jest na oprocentowaniu wartości danego konta RRIF.

RDSP

Registered Disability Savings Plan (Zarejestrowany plan oszczędnościowy dla osób niepełnosprawnych) to plan oszczędnościowy umożliwiający osobom niepełnosprawnych oraz ich rodzinom gromadzenie oszczędności na przyszłość. Dodatkowo rząd dotuje takie oszczędności, dzięki czemu inwestowane środki mogą wzrastać bez płacenia podatków.

Co wyróżnia RDSP w 8 punktach

1

Beneficjent to osoba niepełnosprawna, która otrzyma środki w przyszłości.

2

Posiadaczem planu jest osoba zakładająca konto RDSP i zarządzająca nim. Beneficjent może być również posiadaczem planu.

3

Do ukończenia 49 roku życia beneficjent może kwalifikować się do otrzymywania składek rządowych na RDSP w ramach Canada Disability Savings Grant (Dotacji odnośnie oszczędności dla osób niepełnosprawnych z Kanady) oraz Canada Disability Savings Bond (Obligacji Oszczędnościowych dla osób niepełnosprawnych z Kanady).

4

Można wpłacać składki do czasu ukończenia przez beneficjenta 59 roku życia.

5

Beneficjent powinien regularnie wypłacać środki z konta do czasu ukończenia 60 roku życia.

6

Nie ma rocznego limitu składek, ale limit składki dożywotniej dla beneficjenta wynosi 200 000 CAD.

7

Składki nie podlegają odliczeniu od podatku, ale oszczędności beneficjenta rosną bez podatku. 6. Nie ma podatku od zysków z inwestycji, o ile powstają w ramach planu.

8

Oszczędności na koncie RDSP mogą być przechowywane w ramach różnych opcji inwestycyjnych w zależności od tego, gdzie został założony plan.

Wpłaty i wypłaty RDSP

Każdy może wpłacać składki na konto RDSP aż do końca roku w którym beneficjent ukończy 59 rok życia albo do momentu osiągnięcia limitu składek w wysokości 200 000 CAD.

Ogólnie rzecz biorąc, beneficjent wypłacający środki ze swojego RDSP, powinien spłacić część lub całość dotacji i obligacji, które wchodziły w skład planu od około 10 lat.

60

Należy regularnie dokonywać płatności na konto do czasu ukończenia 60 roku życia

Kalendarz z płatnością cykliczną

Wypłaty muszą być dokonywane co najmniej raz w roku.

Stos monet

Wypłaty podlegają opodatkowaniu w zakresie, w jakim przekraczają składki.

Wykres pieniędzy pokazujący rosnące zyski

Produkty inwestycyjne

Akcje

Zakupując akcje (zwane również udziałami) danej spółki, zakupujemy jakąś jej część, gdyż akcje stanowią częściową własność danej spółki

Istnieją dwa różne typy akcji:

Znak dolara

Akcje zwykłe

Większość sprzedawanych akcji to akcje zwykłe. Akcje zwykłe oferują potencjał wzrostu dzięki rosnącym cenom akcji i dywidendom.

Znak dolara z iskierkami

Akcje uprzywilejowane

Oferują regularne dochody dzięki stałym dywidendom, i potencjał wzrostu dzięki rosnącym cenom udziałów. Ceny akcji uprzywilejowanych są bardziej stabilne niż ceny akcji zwykłych.

Istnieją opłaty związane z zakupem akcji, których wysokość może się różnić w zależności od wybranej firmy inwestycyjnej.

Pamiętaj, aby zadawać pytania na temat kosztów inwestycji.

Dowiedz się więcej na temat akcji

Obligacje

Obligacja jest rodzajem pożyczki udzielonej rządowi lub firmie.

Kupując obligację, pożyczasz pieniądze firmie lub rządowi (emitentowi obligacji) na określony czas (termin). Jeśli trzymasz obligacje do terminu zapadalności, odzyskasz również wszystkie swoje włożone pieniądze. Jeśli sprzedasz je przed terminem zapadalności i ceny obligacji wzrosną, zarobisz na tym pieniądze, lecz jeśli ceny obligacji spadną, to stracisz swoje środki.

W przypadku większości obligacji będziesz otrzymywać regularne spłaty odsetek, podczas trzymania obligacji. Większość obligacji ma stałą stopę procentową, która się nie zmienia. Niektóre mają zmienne stopy procentowe, które z czasem rosną lub spadają. W dniu wykupu obligacji odzyskuje się ich wartość nominalną.

Rodzaje obligacji

Strzałka blisko linii, idąc w górę

Obligacje zwykłe

Zakupuje się je za ustaloną kwotę i na określony czas. W okresie trzymania tych obligacji, otrzymuje się regularne odsetki. W dniu zapadalności odzyskuje się wartość nominalną tych obligacji.

Strzałka poruszająca się w górę i w dół w dramatycznie przeciwnych kierunkach

Obligacje złożone

Posiadają cechy umożliwiające zwrot inwestycji. Obejmują obligacje zerokuponowe, obligacje indeksowane oraz zwrotne.

Fundusze wspólnego inwestowania

Fundusz wspólnego inwestowania to inwestycja, która gromadzi pieniądze od wielu osób i inwestuje je w różnorodne inwestycje, takie jak akcje i obligacje.

Dzięki funduszowi wspólnego inwestowania, ze względu na to, że Twoje pieniądze są gromadzone wraz z pieniędzmi innych inwestorów, można inwestować w dużą liczbę inwestycji, które w innym przypadku byłyby zbyt drogie i trudne do samodzielnego zarządzania.

Rodzaje opłat związanych z zakupem funduszu wspólnego inwestowania mogą obejmować opłaty za sprzedaż, inne opłaty transakcyjne, opłaty za prowadzenie konta i wydatki związane z funduszem.

Można ponosić różne opłaty za sprzedaż, inne opłaty transakcyjne i opłaty za konto w zależności od rodzaju zakupionych funduszy, sposobu ich zakupu i rachunków ich przechowywania. Wydatków związanych z funduszem nie płaci się bezpośrednio, ale mają one wpływ na posiadacza funduszu, gdyż zmniejszają zwroty.

Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania

Fundusze Rynku Pieniężnego

Fundusze te inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak obligacje rządowe, bony skarbowe, akcepty bankowe, komercyjne papiery dłużne i świadectwa depozytowe. Są to na ogół bezpieczniejsze inwestycje, ale o niższym potencjale zwrotu niż inne rodzaje funduszy wspólnego inwestowania.

Fundusze O Stałym Dochodzie

Fundusze te kupują inwestycje o stałej stopie zwrotu, takie jak obligacje rządowe, obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym i obligacje korporacyjne o wysokiej stopie zwrotu.

Fundusze Kapitałowe

Fundusze te inwestują w akcje. Ich celem jest osiągnięcie szybszego wzrostu niż w przypadku funduszy rynku pieniężnego lub o stałym dochodzie, więc zazwyczaj istnieje większe ryzyko utraty pieniędzy.

Fundusze Zrównoważone

Fundusze te inwestują w kombinacje akcji i papierów wartościowych o stałym dochodzie. Próbują zrównoważyć cel polegający na osiągnięciu wyższych zwrotów z ryzykiem utraty pieniędzy.

Fundusze Indeksowe

Fundusze te służą do śledzenia wyników konkretnego indeksu, takiego jak indeks kompozytowy S & P / TSX. Wartość funduszu wspólnego inwestowania będzie rosła lub spadała wraz ze wzrostem lub spadkiem indeksu.

Fundusze Specjalne

Fundusze te koncentrują się na wyspecjalizowanych obszarach, takich jak nieruchomości, towary lub społecznie odpowiedzialne inwestycje.

Fundusze Funduszy

Fundusze te inwestują w inne fundusze. Podobnie jak fundusze zrównoważone, starają się ułatwić inwestorowi alokację i dywersyfikację aktywów.

Exchange-traded funds (Fundusze giełdowe)

Exchange-traded fund (Fundusz giełdowy) (ETF) to fundusz inwestycyjny, w skład którego wchodzi wiele różnych instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje lub obligacje będące własnością grupy inwestorów i zarządzane przez profesjonalnego zarządcę pieniędzmi.

W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, ETF-y są przedmiotem obrotu na giełdzie

Rodzaje ETF

Profil głowy osoby ze strzałkami wskazującymi liniowo

Etf Indeksowy

Te fundusze ETF zostały opracowane w celu ścisłego przestrzegania punktu odniesienia (na przykład TSX / S i P 60). Są to inwestycje pasywne —mają na celu dokładne śledzenie indeksu i generalnie mają mniejsze opłaty i wydatki. Te fundusze ETF nie próbują przekroczyć poziomu odniesienia.

Profil głowy osoby ze strzałkami wskazującymi wiele kierunków

Etf Aktywnie Zarządzany

Aktywnie zarządzane fundusze ETF nie śledzą indeksu. Aktywnie zarządzany ETF kupuje i sprzedaje inwestycje w oparciu o cel inwestycyjny i strategię zarządzającego portfelem. Zwykle jego opłaty są wyższe niż w przypadku ETF Indeksowego.

Produkty inwestujące w nieruchomości

Produkty inwestujące w nieruchomości to bardzo praktyczny sposób inwestowania w nieruchomości, zwykle o wyższym kosztach i wymagające więcej czasu na zarządzanie.

Ze względu na czas, koszty i ryzyko związane z posiadaniem nieruchomości jako inwestycji, zamiast tego można inwestować w nieruchomości za pośrednictwem funduszy, funduszy powierniczych i innych produktów inwestycyjnych, które zapewniają udział w rynku nieruchomości bez konieczności zarządzania i utrzymywania nieruchomości na własną rękę.

Zakup tych produktów, takich jak udziały w publicznej spółce obrotu nieruchomościami, oznacza, że inwestorzy inwestują na rynku nieruchomości bez samodzielnego utrzymywania nieruchomości.

Zrozumienie inwestycji w nieruchomości

Real estate investment trust

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST („REIT”), czyli  FUNDUSZ INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI to spółka będąca właścicielem nieruchomości. REIT zwykle posiadają duże nieruchomości, takie jak biurowce, centra handlowe, hotele, magazyny i apartamenty. Inwestowanie w REIT oznacza, że inwestujący ma prawo do otrzymania dochodu z wypłat, które fundusz otrzymuje z nieruchomości, których jest właścicielem.

Limited Partnership (Spółka komandytowa)

REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP („LP”) (Ograniczone partnerstwo inwestujące w nieruchomości) jest wykorzystywane do rozwoju lub zarządzania nieruchomościami, które zostały już zbudowane. Komplementariusz, który zarządza LP nieruchomości, może wykorzystać pieniądze od inwestorów na zakup ziemi i zagospodarowanie jej lub odsprzedać po wyższej cenie, dając inwestorom potencjał wzrostu, jeśli wartość gruntu lub projektu deweloperskiego wzrośnie.

Mortgage investment entitY

MORTGAGE INVESTMENT ENTITY („ME”) HIPOTECZNY PODMIOT INWESTYCYJNY to firma finansująca hipotekę, która gromadzi pieniądze od inwestorów, aby pożyczać pieniądze osobom, które nie mogą uzyskać kredytu hipotecznego od tradycyjnych pożyczkodawców, takich jak banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Syndicated mortgage

SYNDICATED MORTGAGE (KONSORCJALNY KREDYT HIPOTECZNY) to kredyt hipoteczny świadczony przez dwóch lub większą liczbę inwestorów, którzy bezpośrednio zainwestowali w jeden kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. W przeciwieństwie do inwestycji w MIE, konsorcjalna inwestycja hipoteczna dotyczy pojedynczej hipoteki, a nie portfela hipotek.

Zrozumienie ryzyka i zwrotu

Ryzyko wiąże się z możliwością, że rzeczywisty zwrot z inwestycji będzie różnić się od oczekiwanego zwrotu z potencjalną utratą części lub całości zainwestowanych pieniędzy. Inwestujesz, aby uzyskać zwrot z pieniędzy, ale zwroty to nie jedyne wynagrodzenie. Ryzyko i zwrot są ze sobą powiązane. Zasadniczo im wyższe ryzyko inwestycji, tym wyższy potencjalny zwrot. Osoby o niskiej tolerancji na ryzyko, prawdopodobnie wybiorą portfel z inwestycjami o niższym ryzyku, a zatem niższym potencjalnym zyskiem. Osoby o wyższej tolerancji na ryzyko, prawdopodobnie wybiorą portfel z inwestycjami o wyższym ryzyku, a zatem wyższym potencjalnym zwrotem.

exclamation mark

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Inwestując jesteś narażony na ryzyko różnego rodzaju.

Dowiedz się więcej na temat ryzyka inwestycyjnego

Naucz się rozpoznawać oszustwa inwestycyjne

Jest takie powiedzenie, że jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, to prawdopodobnie jest fałszem. Nieuczciwe opcje inwestycyjne i osoby próbujący je sprzedać mogą czasami być bardzo przekonujące, dlatego należy dowiedzieć się, jak wyglądają niektóre typowe oszustwa i gdzie mogą się zdarzyć.

W wyniku oszustw inwestorzy mogą stracić część lub całość oszczędności swojego życia. Wiele osób często nie zgłasza oszustwa ze wstydu lub obawy przed reakcją ze strony znajomych i rodziny. Mogą próbować rozwiązać te problemy w grupie, przez co mogą narazić innych na oszustwa tego samego typu.

Oszuści dołożą wszelkich starań, aby dobrać się do Twoich ciężko zarobionych pieniędzy. Wiedza na temat tego, czego można się spodziewać może pomóc Ci uniknąć utraty pieniędzy w wyniku oszustw inwestycyjnych.

Typowe oznaki oszustwa inwestycyjnego

Wysokie zwroty przy niskim lub zerowym ryzyku

Zasadniczo im wyższy jest potencjalny zwrot z inwestycji, tym wyższe ryzyko tej inwestycji. Jeśli ktoś obiecuje inwestycję, która będzie mieć wysokie zwroty przy niskim lub zerowym ryzyku, to może chcieć Cię oszukać.

Migający alarm

„Świetna podpowiedź” lub informacje ze źródła

Osoby dające świetne podpowiedzi lub udzielające informacji ze źródła wewnętrznego nie działają w naszym interesie. Należy zastanowić się, dlaczego udzielają takich podpowiedzi i jakie mają z tego korzyści. Jeśli są to informacje poufne na temat spółki publicznej, nie należy z nich korzystać, gdyż byłoby to niezgodne z przepisami odnośnie wykorzystywania takich informacji.

Nacisk na zakup fałszywych funduszy

Oszuści często stosują naciskowe taktyki sprzedaży, aby szybko zdobyć pieniądze, a następnie znaleźć inne ofiary. Zachowaj ostrożność, jeśli zostaniesz poproszony o natychmiastowe podjęcie decyzji lub otrzymasz ofertę ograniczoną w czasie.

Oszuści nie mają uprawnień do sprzedaży funduszy inwestycyjnych

Przed zainwestowaniem środków należy sprawdzić, czy osoba oferująca dany fundusz, jest zarejestrowana. Zasadniczo każdy, kto sprzedaje papiery wartościowe lub oferuje porady inwestycyjne, powinien być zarejestrowany w swoim regionalnym organie nadzoru papierów wartościowych.

exclamation mark

Nie wahaj się zgłosić oszustwa i pamiętaj, że każdy z nas może zostać oszukany. Jeśli podejrzewasz, że masz do czynienia z oszustem lub że mogłeś zostać oszukany, natychmiast skontaktuj się z nami.

Jak zapobiegać oszustwom inwestycyjnym

Nie spiesz się przy podejmowaniu decyzji

Bądź podejrzliwy wobec ofert o ograniczonym czasie zakupu i sprzedawców naciskających na szybki zakup. Jeśli dana opcja inwestycyjna jest legalna, nie trzeba wpłacać środków na miejscu. Nie spiesz się, aby podjąć świadomą decyzję.

Skonsultuj się z doradcą

Bądź sceptyczny wobec niezamówionych opcji inwestycyjnych, które możesz otrzymać telefonicznie, online lub od znajomych. Zanim zainwestujesz, zadzwoń do nas lub skonsultuj się z zarejestrowanym doradcą, prawnikiem lub księgowym.

Sprawdź daną opcję inwestycyjną

Przed zakupem danej opcji inwestycyjnej zapoznaj się z jej działaniem, ryzykiem i opłatami. Nie bój się zadawać pytań. Upewnij się, czy taka opcja pasuje do Twoich celów finansowych i potrzeb.

exclamation mark

Sprawdź, czy sprzedawca jest zarejestrowany

Każdy, kto sprzedaje papiery wartościowe lub oferuje porady inwestycyjne, powinien być zarejestrowany w swoim regionalnym organie nadzoru papierów wartościowych.

Dowiedz się więcej, jak sprawdzać, czy dany sprzedawca jest zarejestrowany (usługa dostępna tylko w języku angielskim lub francuskim)

Oszustwa i przekręty

Oszustwa i przekręty przybierają różne formy, ale łączą je pewne elementy wspólne. Dowiedz się, jak chronić siebie i swoje pieniądze.

Powszechne oszustwa i przekręty

Oszustwo poprzez powiązania

Oszustwo poprzez powiązania jest formą oszustwa inwestycyjnego, w którym oszuści szukają potencjalnych ofiar za pośrednictwem grupy lub organizacji społecznej, do której należą. Grupy te mogą być grupami religijnymi, etnicznymi, a nawet społecznościami zawodowymi, takimi jak związki zawodowe lub wojsko.

Oszustwa odnośnie papierów wartościowych zwolnionych od podatku

Same papiery wartościowe zwolnione z podatku nie są oszustwami. Ale niektórzy oszuści reklamują fałszywe opcje inwestycyjne jako „zwolnione” papiery wartościowe. Bądź nieufny, jeśli otrzymasz telefon oferujący świetną podpowiedź odnośnie obiecującej firmy, która ma zamiar „wejść na giełdę” i skontaktuj się z lokalnym organem nadzoru papierów wartościowych, by to sprawdzić.

Oszustwo na rynku Forex

Reklamy Forex promują łatwy dostęp do rynku walutowego, często poprzez kursy lub oprogramowanie. Jednak handel walutami zdominowany jest przez duże, bogate w zasoby międzynarodowe banki z dobrze wyszkolonym personelem, dostępem do najnowocześniejszych technologii i dużych kont. Niezwykle trudno jest przebić tych specjalistów.

Oszustwa dotyczące inwestycji zagranicznych

To oszustwo obiecuje ogromne zyski przy wysyłaniu pieniędzy „za granicę” do innego kraju. Zwykle ma to na celu obniżenie podatków lub uniknięcie ich, ale w efekcie można mieć zadłużenia w postaci zaległych podatków, odsetek i kar. Ponadto, jeśli coś pójdzie nie tak, prawdopodobnie nie będziesz mieć możliwości wniesienia sprawy do sądu cywilnego w Kanadzie.

Piramidy finansowe

Te plany rekrutują klientów za pomocą reklam lub maili, które obiecują zarobienie dużych pieniędzy pracując z domu lub
obiecując zarobki z 10 CAD na 20 000 CAD w zaledwie parę tygodni. Albo też obiecują możliwość dołączenia do specjalnej grupy inwestorów, którzy szybko wzbogacą się na świetnej opcji inwestycyjnej. Zaproszenia takie mogą wysyłać nawet osoby nam znane.

Oszustwa dotyczące pompowania i zrzucania cen akcji

Oszuści kontaktują się w celu promocji tanich akcji. Klient nie wie jednak, że oszuści są już w posiadaniu dużej liczby tych akcji. Podczas zakupu akcji, ich wartość rośnie. Po dojściu do najwyższej ceny, oszust sprzeda swoje akcje, których wartość gwałtownie spadnie, i klient pozostanie z akcjami nie posiadającymi żadnej wartości.

System opłat zaliczkowych

W tym oszustwie ofiara zostaje przekonana do zapłaty zaliczki, aby móc skorzystać z opcji inwestycyjnej obiecującej wysokie zwroty. Jednak oszust zabiera te pieniądze i znika. Często ofiarami oszustów padają inwestorzy, którzy stracili pieniądze dokonując ryzykownych inwestycji.

exclamation mark

Zastanawiasz się nad nową inwestycją?

Skorzystaj z naszego Wykrywacza oszustw, aby dowiedzieć się, jak wykryć oznaki oszustwa i jak się przed nimi chronić.

Wykrywacz oszustw

Starsza osoba z laską chodzi przed domem

Osoby starsze w Kanadzie

Starsze osoby zamieszkujące w Kanadzie mają różne potrzeby finansowe, począwszy od planowania swojej emerytury po spłatę długu, pomoc finansową członkom rodziny, życie na emeryturze oraz sporządzenie testamentu.

Oto niektóre rozwiązania mogące odpowiedzieć na ich kwestie finansowe związane z tym etapem życia.

Planowanie emerytury

Plan emerytalny pomaga podjąć decyzje odnośnie stylu życia, ilości oszczędności oraz zarządzania pieniędzmi po zakończeniu pracy.

Plan emerytalny polega na takim zarządzaniu pieniędzmi, aby móc jak najpełniej czerpać z życia na emeryturze. Plan emerytalny powinien równoważyć potrzeby, pragnienia oraz rzeczywisty stan finansów emeryta.

Istnieją 3 powody, aby posiadać plan emerytalny

Flaga

Ustalenie celów

Plan pomaga ustalić cele dotyczące przejścia na emeryturę, takie jak wiek, w którym chcesz zakończyć pracę i styl życia na emeryturze

Kalkulator

Ustalenie, ile należy zaoszczędzić

Może pomóc w ustaleniu, ile pieniędzy należy zaoszczędzić, aby wygodnie żyć na emeryturze.

siatka kółek z ręką wybierającą jedno

Wybór opcji inwestycyjnej

Plan może pomóc w dokonaniu wyboru inwestycji na podstawie celów i tolerancji ryzyka.

Oszczędzanie
Wysokość oszczędności zależy od 3 kwestii:

Wieku oszczędzającego

Kiedy zaczynasz oszczędzać, ilość środków, jaką należy, odłożyć jest niezwykle istotna. Im oszczędzający jest młodszy rozpoczynając oszczędzanie, tym mniej środków musi odłożyć, dzięki możliwości łączenia ich. Skorzystaj z tego kalkulatora, aby sprawdzić, ile możesz zaoszczędzić.

Twój styl życia

Czy planujesz zostać w domu lub podróżować po świecie? Kwota, którą powinieneś zaoszczędzić, będzie zależeć od stylu życia, jaki planujesz prowadzić po przejściu na emeryturę.

Świadczenia federalne

Możesz być uprawniony do rządowych świadczeń emerytalnych, takich jak Canada Pension Plan (Kanadyjski Plan Emerytalny) (CPP), Old Age Security (Zabezpieczenie na starość) (OAS) i Guaranteed Income Supplement (Dodatek do gwarantowanego dochodu) (GIS). Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania dochodu z tych programów rządowych, być może nie będziesz musiał bardzo oszczędzać.

exclamation mark

Czy przysługuje Ci ulga podatkowa dla osób starszych?

Jako osoba starsza możesz kwalifikować się do pewnych ulg podatkowych. Możesz również ubiegać się o zwrot wydatków, takich jak koszty leczenia i koszty opieki.

Nadużycia finansowe

Starzeniu się mogą towarzyszyć zmiany w zdrowiu, mobilności lub poznawcze, które mogą wpływać na zdolność osoby do podejmowania decyzji w późniejszym życiu, a także czynić ją podatną na wykorzystywanie finansowe i oszustwa. Należy zdawać sobie sprawę, że czynniki te mogą wpływać na różne osoby w różnych momentach ich życia i w znacznie różnym stopniu.

Jeśli uważasz lub podejrzewasz, że ktoś kradnie Twoje fundusze lub manipuluje Tobą, aby wyłudzić od Ciebie pieniądze, dostęp do kont lub uprawnień finansowych, oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby powstrzymać takie zachowanie:

Porozmawiaj z kimś, komu ufasz

Może to być sąsiad, członek rodziny, pracownik służby zdrowia lub ktoś inny w Twojej społeczności. Mogą Ci pomóc w uzyskaniu pomocy.

Uzyskaj kopie swojej dokumentacji finansowej

Sprawdź swoje dane bankowe, inwestycyjne i emerytalne, aby potwierdzić, czy występuje na nich podejrzana aktywność. Możesz także poprosić o kopie czeków gotówkowych, a także przejrzeć testament, pełnomocnictwo i inne ważne dokumenty. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub przedstawicielem finansowym.

Porozmawiaj ze specjalistami

Są to osoby, które mogą Ci pomóc zadbać o Twoje interesy finansowe. Są nimi m.in. prawnik i księgowy

Porozmawiaj z policją

Oszustwo jest poważnym przestępstwem, które zostanie potraktowane poważnie. Personel policyjny może pomóc w zbadaniu podejrzanych działań i postawieniu zarzutów osobom łamiącym prawo.

exclamation mark

Skontaktuj się z organizacjami, które mogą udzielić Ci porady

Elder Abuse Prevention Ontario (Ośrodek ds. Zapobiegania przemocy wobec osób starszych w prowincji Ontario) ma infolinię udzielającą porad odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym. Jej numer to:
1-866-299-1011

Jest ona dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w kilku językach i można na niej anonimowo przedyskutować swoje problemy.


Te wskazówki mogą pomóc uchronić Cię przed nadużyciami finansowymi:

1

Bądź w kontakcie z rodziną, przyjaciółmi i społecznością lokalną

2

Ustaw automatyczne płatności rachunków i wpłat na koncie bankowym; przejrzyj swoją dokumentację finansową pod kątem nietypowych zdarzeń

3

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i finansowych (PIN, hasła itp.), Nie udostępniaj tych informacji nikomu

4

Pożyczaj pieniądze tylko, jeśli sam tego chcesz, i podpisz z pożyczkobiorcą umowę spłaty pożyczki

5

Wyznacz swojego pełnomocnika, osobę której ufasz, do opieki nad Tobą i Twoimi finansami

6

Zapoznaj się z wszystkimi dokumentami przed ich podpisaniem

exclamation mark

Aby lepiej zrozumieć czym jest znęcanie się nad osobami starszymi, odwiedź Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse (Kanadyjską Sieć ds. Zapobiegania Przemocy Wobec Osób Starszych) (CNPEA), która zawiera wskazówki i materiały dla Kanadyjczyków z każdej prowincji. Odwiedź www.cnpea.ca, aby dowiedzieć się więcej

Karty faktów

Karty faktów to bezpłatne karty cyfrowe zawierające obiektywne informacje na tematy inwestycyjne, które można umieścić na stronach internetowych osób trzecich.

Karty faktów obejmują różne tematy, począwszy od oszustw inwestycyjnych, poprzez zrozumienie funduszy wspólnego inwestowania, po sprawdzenie rejestracji przedstawiciela finansowego. Wszystkie są identyfikowalne z witryną edukacyjną OSC GetSmarterAboutMoney.ca.

Karty faktów można umieszczać za pomocą publicznie dostępnego kodu internetowego (podobnie do sposobu umieszczania filmów z YouTube na stronach internetowych) i udostępniać za pośrednictwem linków z mediów społecznościowych.

COVID-19 i Twoje pieniądze

Ponieważ skutki finansowe nowego koronawirusa (COVID-19) nadal dotykają Kanadyjczyków i ich rodziny, wiele osób szuka odpowiedzi na swoje pytania dot. kwestii finansowych i ocenia swoją gotowość finansową.

Wpływ na inwestycje

Chociaż każde pogorszenie koniunktury na rynku jest unikatowe i trudno jest przewidzieć przyszłość, istnieją dowody na poparcie optymistycznego myślenia w perspektywie długoterminowej. Rynki w przeszłości ulegały poprawie po spadkach i nadal się rozwijały.

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

Unikaj ciągłego sprawdzania swojego portfela

Powinieneś regularnie sprawdzać swoje inwestycje, ale zbyt częste sprawdzanie ich może powodować niepotrzebny stres i niepokój.

Unikaj prób wyznaczania terminów na rynku

Dla inwestorów długoterminowych trzymanie się swoich inwestycji, nawet w okresach spadków, jest ogólnie skuteczną strategią, przy założeniu, że cele finansowe i sytuacja pozostają niezmienione.

Unikaj decyzji opartych na strachu

Pandemia może prowadzić do pochopnych decyzji, takich jak nagła sprzedaż lub kupowanie akcji pod wpływem impulsu.

Przeanalizuj swoje cele finansowe

Jeśli stracisz pracę, być może będziesz musiał sprzedać część swoich inwestycji na krótkoterminowe wydatki. Przeanalizuj swoje cele finansowe, aby upewnić się, że Twoje inwestycje są z nimi zgodne.

GetSmarterAboutMoney.ca

GetSmarterAboutMoney.ca to strona internetowa Ontario Securities Commission (Komisji ds. Papierów Wartościowych w Ontario), która zapewnia niezależne i bezstronne informacje oraz narzędzia finansowe, które pomogą Ci podjąć lepsze decyzje dotyczące Twoich pieniędzy.

Na stronie tej znajdziesz informacje na temat podstaw inwestowania, różnych rodzajów rachunków inwestycyjnych dostępnych w Kanadzie oraz pytania, które należy zadać przed wyborem opcji inwestycyjnej.

GetSmarterAboutMoney.ca posiada również kalkulatory, arkusze robocze i quizy, które pomogą Ci podjąć bardziej świadome decyzje inwestycyjne służące Tobie i Twojej rodzinie.

Skontaktuj się z nami

Telefon

Lokalny (Toronto)

416-593-8314

Mapa Ameryki Północnej

Bezpłatny (w całej ameryce północnej)

1-877-785-1555

Tel. tekstowy

1-866-827-1295

Faks

416-593-8122

(Pytania i skargi)